W ramach usługi utrzymania czystości i porządku oferujemy Państwu m.in.

Obsługę w zakresie sprzątania powierzchni wewnętrznych części wspólnych
- zamiatanie klatek schodowych, korytarzy, omiatanie pajęczyn,
- mycie klatek schodowych, korytarzy,
- mycie lamperii, balustrad, grzejników, drzwiczek licznikowych, skrzynek elektrycznych itp,
- mycie okien i naświetli na klatkach schodowych budynku,
- mycie bram i szyb w drzwiach wejściowych do budynku,
- mycie drzwi do pomieszczeń ogólnodostępnych,
- mycie szyb przeszkleń korytarzy,
- mycie szyb i gablot ogłoszeniowych,
- usuwanie wszystkich ogłoszeń i reklam z bram i tablic ogłoszeniowych,
- uzupełnianie, wymiana żarówek,
- usuwanie rzeczy porzuconych w pomieszczeniach wspólnego użytku w budynku.

Obsługę w zakresie sprzątania terenów zewnętrznych utwardzonych
- udrażnianie wszelkich spływów wody deszczowej znajdujących się na terenie posesji,
- zamiatanie chodników, jezdni i parkingów samochodowych,
- zbieranie śmieci i odpadów z terenu,
- likwidacja chwastów z krawężników, chodników, opasek wokół budynków,
- sprzątanie śmietników oraz opróżnianie zewnętrznych koszy na śmieci,
- usuwanie zanieczyszczeń, śniegu, lodu i błota z chodników,
- wywóz nagromadzonego śniegu poza teren posesji.
- odśnieżanie dróg przy wykorzystaniu samochodu terenowego z napędem na cztery koła.

Obsługę w zakresie utrzymania terenów zielonych
- grabienie i utylizacja liści,
- koszenie, grabienie i utylizacja trawy,
- pielęgnacja zieleni, kwietników, rabat, drzew i krzewów na terenie sprzątanej posesji,
- strzyżenie, formowanie, uzupełnianie żywopłotów,
- pielenie rabat w tym także okopywanie drzew i krzewów,
- usuwanie „przedeptywań” - przekopywanie zdeptanego terenu, sianie trawy,
- usuwanie śmieci nietypowych (gałęzi, kamieni, gruzu, szkła itp.) na obsługiwanym terenie.