W ramach obsługi technicznej nieruchomości oferujemy Państwu m.in.

Obsługę dokumentacyjną
- prowadzenie książki obiektu budowlanego,
- prowadzenie dokumentacji technicznej wymaganej przez przepisy prawa budowlanego,
- prowadzenie ewidencji usterek i awarii.

Obsługę kontrolno-inwestycyjną
- zlecanie i nadzorowanie kontroli technicznych,
- zlecanie i nadzorowanie okresowych przeglądów budowlanych nieruchomości,
- zlecania i nadzorowanie przeglądów instalacji i urządzeń stanowiących własność wspólnoty,
- bieżąca kontrola stanu technicznego budynku,
- bieżąca kontrola sprawnego funkcjonowania urządzeń i instalacji,
- usuwanie awarii oraz ich skutków,
- szacowanie wartości niezbędnych działań inwestycyjnych,
- zapewnienie warunków bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej.