W ramach obsługi finansowo-księgowej oferujemy Państwu m.in. 

- sporządzanie rozliczenia kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
- księgowanie zaliczek uiszczanych na poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
- rozliczanie mediów (woda i kanalizacja, centralne ogrzewanie),
- obsługę rachunku bankowego Wspólnoty,
- przygotowanie i przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowej Wspólnoty Mieszkaniowej,
- kontrolą finansów Wspólnoty,
- windykację należności,
- sporządzanie sprawozdań z realizacji planów gospodarczych.

 

Obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest przy wykorzystaniu programu SŁONiE firmy Mieszczanin z Mysłowic.

Dzięki systemowi e-kartoteka, właściciele lokali mają możliwość bieżącego monitorowania stanu swoich rozrachunków z dowolnego miejsca z dostępem do internetu.