W ramach usługi obsługi prawnej oferujemy Państwu m.in.

- analizę i opiniowanie dokumentów,
- przygotowywanie treści umów,
- opracowywanie treści uchwał,
- opracowywanie statutów,
- opracowywanie regulaminów,
- przeprowadzanie czynności zmierzających do uregulowania stanów prawnych,
- windykację należności wraz z opracowywaniem treści pozwów sądowych,
- prowadzenie wszelkich czynności zmierzających do egzekucji komorniczych.

Ponadto każda zarządzana przez nas wspólnota mieszkaniowa, otrzymuje w ramach wynagrodzenia za zarządzanie, obsługę prawną kancelarii radcy prawnego.