Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Sterniczej 10 w Bielsku-Białej ogłasza konkurs ofert na remont balkonów i renowację ściany szczytowej

Przedsiębiorcy budowlani posiadający doświadczenie w wykonywaniu robót termomodernizacyjnych, murarskich, remontów elewacji oraz balkonów zainteresowani wykonaniem ww. robót proszeni są o zapoznanie się z dokumentacją projektową po uprzednim umówieniu spotkania pod nr tel 604 13 96 60, oraz złożenie do 28.06.2018 r. na bazie przedmiaru robót, ofert z podaniem terminu realizacji robót oraz gwarancji. Oferta powinna zawierać odpis KRS, kopię ubezpieczenia OC, rekomendacje z ostatnich 2 lat.

Oferty mogą być składane bezpośrednio w siedzibie firmy, przesłane listownie lub elektronicznie na adres biuro@pu-posesja.com.

Zastrzegamy sobie prawo swobodnego wyboru ofert i nieprzyjęcia oferty bez podania przyczyny.

Przedmiar robót wysyłamy drogą elektroniczną.